Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar i pdf-format.

Stadgar_BRFTRASTEN_7_8_2019.pdfUppdaterat 2020-08-17