Felanmälan & Fastighetsjour

Felanmälan
Felanmälan görs i första hand till vår fastighetsskötare Jensen

Enklare reparationer och löpande underhåll
Föreningen har avtal med Jensen (se även Förvaltning i menyn till vänster). Jensen har till uppdrag att genomföra löpande övervakning och fastighetsskötsel av föreningens gemensamma utrymmen. Detta underhåll bekostas av föreningen. Större reparationer utförs på uppdrag av föreningens styrelse.

Om du uppmärksammat fel i fastigheten är alla medlemmar tacksamma om ni kontaktar Jensen eller styrelsen för åtgärd.

Reparationer i lägenhet
Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare själv bekostar underhåll, reparationer och installationer i din lägenhet.

Uppdaterat 2021-04-08