Felanmälan & Fastighetsjour

Felanmälan
Felanmälan görs i första hand till vår fastighetsskötare Borg och Merio

Enklare reparationer och löpande underhåll
Föreningen har avtal med Borg och Merio (se även Förvaltning i menyn till vänster). B M har till uppdrag att genomföra löpande övervakning och fastighetsskötsel av föreningens gemensamma utrymmen. Detta underhåll bekostas av föreningen. Större reparationer utförs på uppdrag av föreningens styrelse.
Om du uppmärksammat fel i fastigheten är alla medlemmar tacksamma om ni kontaktar Borg och Merio eller styrelsen för åtgärd.

Reparationer i lägenhet
Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare själv bekostar underhåll, reparationer och installationer i din lägenhet.

Uppdaterat 2024-03-18