HemOm föreningenBoendeinfoFastigheternaOmrådetBilderLänkarSökLogga in
Fastigheterna
Trasten 7
Trasten 8
Trasten 8, Surbrunnsgatan 9

Fastigheten Trasten 8 med adress Surbrunnsgatan 9 uppfördes även den åren 1885-86 av samme byggmästare H Munkhammar, arkitekt var här Siöösten & Johansson. Fastigheten har en slätputsad fasad i tidstypiskt grågult, bandristad på våning 1. Mittpartiet hyvlat ovanför andra våningen. Sidorisaliter med räfflade pilastrar och kopplade fönster med mittkolonn. Taket är i svart falsad plåt.Entrén består av en inkörsport till gården som är belagd med storgatsten. På gården finns ett f.d. stall som idag används som konstnärsateljé. Från gången finns porten till trapphuset med golv och trappor i kalksten.     1905 ändrades butiksfönster på gatufasadens bottenvåning. 1925 installerades wc i fastigheten. Lägenhetsstorlekar var vid byggnationen 1886 ursprungligen 2 rum och kök men byggdes sedermera om till 2 och 3 rum och kök.
Uppdaterat 2009-11-13
Utskriftsvänlig sida
Brf Trasten 7 och 8 • Surbrunnsgatan 9-11, Stockholm • www.brftrasten.se
Provided by Webforum